Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02502
Εταιρεία:
VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
3.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΚΛΟΚΟΒΑ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Παραγωγής
Ιστορικό Αδειών
Πρώτη (1η) τροποποίηση λόγω: α) μείωσης του εμβαδού του εγκεκριμένου πολυγώνου, β) αλλαγής όδευσης διασύνδεσης του αιολικού πάρκου με τον υποσταθμό και γ) αλλαγής θέσης ανεμογεννήτριας εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 103816/26.07.2016 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄VATORA ΑΕ΄΄ άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3 MW στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄, του Δήμου Ναυπακτίας της Π.E. Αιτωλοακαρνανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
13/03/2017
Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. λόγω τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 3,00 MWp» ιδιοκτησίας «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Κλόκοβα» του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Άδεια:
ΠΠΔ
Τύπος:
Υπαγωγή
Ημερομηνία:
05/12/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και διακριτικό τίτλο ΄΄VATORA ΑΕ΄΄ άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 3 MW στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄, του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
26/07/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02502 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 394/2011 Απόφαση ΡΑΕ, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
13/07/2016
Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. και Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 3,00 MWp» ιδιοκτησίας της VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. στη θέση «Κλόκοβα» του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Υπαγωγή
Ημερομηνία:
17/06/2013
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Κλόκοβα» του 7ήμου Ναυπακτίας (πρώην δήμοι Χάλκειας και Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝDΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
17/03/2011