Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02743
Εταιρεία:
VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
10.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΠΑΛΛΑΡΑΧΗ-ΠΑΛΙΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΡΑΕ ΑΔ-02743 ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1004/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VATORA A.E.», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
23/01/2019
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206995/28-11-2016 ΑΕΠΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-12-2016 (ΑΔΑ Ω27ΡΟΡ1Φ-ΡΦΣ) του έργου: «Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 10MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στις θέσεις Παλλαράχη – Παλιοπλάτανος – Προφήτης Ηλίας, της Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ιδιοκτησίας της εταιρείας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., ως προς (α) την προσθήκη νέου υποσταθμού που πρόκειται να κατασκευαστεί στο Δ.Δ. Βλαχομάνδρας της Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και αλλαγή της όδευσης της γραμμής μέσης τάσης, (β) την αλλαγή του κτιρίου ελέγχου από συμβατική κατασκευή 150 τ.μ. σε κτίριο τύπου ISOBOX 54τ.μ., (γ) την διόρθωση του εμβαδού του πολυγώνου λόγω τυπογραφικού σφάλματος στην μελέτη που συνοδεύει την 206995/28-11-2016 ΑΕΠΟ, (δ) την διόρθωση του μήκους της οδοποιίας σύμφωνα με την συμπληρωματική τεχνική έκθεση «Φάκελος Επέμβασης» που συνοδεύει την 206995/28-11-2016 ΑΕΠΟ.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
22/12/2016
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο συνολικής ισχύος 10 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» στις θέσεις «Παλαρράχη-Παλιοπλάτανος-Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
05/12/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1004/2011 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «Παλλαράχη - Παλιοπλάτανος - Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δήμος Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
22/08/2011