Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02504
Εταιρεία:
VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
8.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΡΙΓΑΝΟΛΑΚΚΑ - ΠΑΛΙΟΛΗΜΕΡΟ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 717/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02504 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2011 Απόφαση ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 8 ΜW, στη θέση «Ριγανόλακκα - Παλιολήμερο», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
03/08/2017
Τρίτη (3η) τροποποίηση λόγω μεταβολής της οδοποιίας πρόσβασης, της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 3488/130696/2-10-2014 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.. «VATORA A.E.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε i) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1095/37521/27-03-2015 Απόφασή μας λόγω μεταβίβασης της οικείας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») και ii) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 270/14954/02-02-2016 Απόφασή μας λόγω : α) μετατόπισης μιας ανεμογεννήτριας εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου και β) αλλαγής του τρόπου σύνδεσης του αιολικού πάρκου σε νέο υποσταθμό και την επέκταση της εναέριας γραμμής μέσης τάσης από το σημείο του αρχικού υποσταθμού μέχρι την είσοδό της στο νέο υποσταθμό.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
28/06/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Δεύτερη (2η) τροποποίηση λόγω: α) μετατόπισης μιας ανεμογεννήτριας εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου και β) αλλαγής του τρόπου σύνδεσης του αιολικού πάρκου σε νέο υποσταθμό και την επέκταση της εναέριας γραμμής μέσης τάσης από το σημείο του αρχικού υποσταθμού μέχρι την είσοδό της στο νέο υποσταθμό της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 3488/130696/2-10-2014 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.. «VATORA A.E.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1095/37521/27-03-2015 Απόφασή μας λόγω του ότι η οικεία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»).
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
03/02/2016
Περίληψη πρώτης (1ης) τροποποίησης της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 3488/130696/2-10-2014 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.. «VATORA A.E.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επειδή η οικεία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»).
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
27/03/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50/2015Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ’ αρ. ΡΑΕ Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02504 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Ριγανόλακκα - Παλιολήμερο», των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/2011 Απόφαση ΡΑΕ στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Μεταβίβαση
Ημερομηνία:
05/02/2015
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.. «VATORA A.E.») συνολικής ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» των Δημοτικών Ενοτήτων Χάλκειας και Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Περίληψη
Ημερομηνία:
02/10/2014
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8MW στη θέση «Ριγανόλακκα-Παλιολήμερο» του δήμου Ναυπακτίας (πρώην 7ήμοι Χάλκειας και Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «VATORA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝDΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
17/03/2011