Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02000
Εταιρεία:
VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
16.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΜΠΟΥΜΙΣΤΟΣ / ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
ΕΠΟ
Ιστορικό Αδειών
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 173/2017 για την απόρριψη της αίτησης υπ΄ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04066/09.10.2009 της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA A.E.» για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, ισχύος 16,8 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρόμερου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Απόρριψη
Ημερομηνία:
16/02/2017
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 16 MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση), ιδιοκτησίας της εταιρείας «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Μπούμιστος» στα διοικητικά όρια των τέως Δήμων Αλυζίας και Μεδεώνος και νυν Ξηρομέρου και Ακτίου – Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
13/07/2011