Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-02249
Εταιρεία:
VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
8.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΚΟΥΡΟΜΑΝΤΡΙ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Περίληψη πρώτης (1ης) τροποποίησης της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 555/17761/18-2-2013 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERA Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 8MW στη θέση «Κουρομάντρι» της Τοπικής Κοινότητας Καλαβρούζης της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω: (α) αλλαγής του τύπου και των χαρακτηριστικών των ανεμογεννητριών, (β) μεταβίβασης της οικείας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.») και (γ) παράτασης του χρόνου ισχύος της άδειας εγκατάστασης.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Περίληψη
Ημερομηνία:
27/03/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 551/2014Απόφαση για τη μεταβίβαση της υπ. αριθμ. 2016/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-02249), για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53531/12.12.2012 και O-56319/23.10.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 8 ΜW στη θέση «Κουρομάντρι», της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Μεταβίβαση
Ημερομηνία:
25/09/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 2016/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02249) Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. Ο-53531/12.12.2012 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
06/09/2013
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «VOLTERA Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 8MW, στη θέση «Κουρομάντρι» της Τοπικής Κοινότητας Καλαβρούζης της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Περίληψη
Ημερομηνία:
17/02/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 2016/2010 Απόφασης της ΡΑΕ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-02249) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «VOLTERRA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
13/12/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 8,0 MW, στη θέση Κουρομάντρι, Δ.Ε. Χάλκειας, Δήμου Ναυπακτίας, Ν. Αιτ-νίας»της εταιρείας VOLTERRA A.E.
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
25/01/2012
Απόφαση 51/2011 Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΣ Δυτικής Ελλάδας \"Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικό πάρκο ισχύος 8 MW στη θέση Κουρομάντρι, Δήμου Ναυπακτίας, Ν. Αιτ/νίας», της εταιρείας VOLTERRA Α.Ε.\"
Άδεια:
ΕΠΟ
Τύπος:
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία:
04/01/2012