Σταθμός - Energy Register - Energy Register
Στοιχεία σταθμού PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.
Μητρώο ΡΑΕ:
ΑΔ-01898
Εταιρεία:
PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.
Τεχνολογία:
Αιολική ενέργεια
Ισχύς:
24.00 MW
Θέση/Δήμος:
ΛΙΘΑΡΟΣΕΡΜΑ - ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ - ΠΑΛΙΟΛΗΜΕΡΟ - ΠΑΛΙΟΣΤΑΛΟΣ - ΤΡΙΜΝΗΣΤΡΑ - ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΛΑΡΑΧΗ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο:
Εγκατάστασης
Ιστορικό Αδειών
Δεύτερη τροποποίηση λόγω του α)του τρόπου σύνδεσης στο Δίκτυο και β) παράτασης του χρόνου ισχύος, της με αρ. πρωτ. 542/20547/19-2-2015 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και δ.τ. ΄΄PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.΄΄ άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW, στη θέση ΄΄Λιθαρόσερμα-Μακρυλάκωμα-Παλιόσταλος-Παλιολήμερο-Τριμνήστρα-Πύργος-Παλαράχη ΄΄ στη δ.ε. Χάλκειας, στο Δήμο Ναυπακτίας, στην π.ε. Αιτωλοακαρνανίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Απόφαση αρ. πρωτ. 15144/23-1-2017.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Τροπ/ση
Ημερομηνία:
21/06/2018
Βεβαίωση τη για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01898 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1610/2010 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54656/11.04.2013 ορθής επανάληψης, στην εταιρεία «PAP ENERGY ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/2016 Απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο -64740/26.07.2016 ορθής επανάληψης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56320/23.10.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
24/03/2017
Ορθή επανάληψη της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 58/2016 για τη μεταβίβαση της υπ
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Μεταβίβαση
Ημερομηνία:
31/03/2016
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW, στη θέση ΄΄Λιθαρόσερμα-Μακρυλάκωμα-Παλιόσταλος-Παλιολήμερο-Τριμνήστρα-Πύργος-Παλαράχη ΄΄ στη δ.ε. Χάλκειας, στο Δήμο Ναυπακτίας, στην π.ε. Αιτωλοακαρνανίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια:
Εγκατάστασης
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
20/02/2015
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. 1610/2010 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ–01898) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία:
07/10/2013
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Λιθαρόσερμα - Μακρυλάκωμα - Παλιοσταλος – Παλιολήμερο – Τριμνήστρα – Πύργος - Παλαράχη» του Δήμου Χάλκειας, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
04/04/2013
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς προς την επωνυμία της εταιρείας από ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. στο ορθό ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε της ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1610/2010 σχετικά με τη Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24 ΜW στη θέση «Λιθαρόσερμα-Μακρυλάκωμα-Παλιοσταλος- Παλιολήμερο-Τριμνήστρα-Πύργος-Παλαράχη» του Δήμου Χάλκειας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.»
Άδεια:
Παραγωγής
Τύπος:
Έγκριση
Ημερομηνία:
03/04/2013