Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου - Energy Register - Energy Register

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

[23/07/2021 - 3:36 μμ]

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, την τροποποίηση του Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 3334/10.08.2018).

Στην υπό διαβούλευση Απόφαση ΡΑΕ τροποποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής και διευρύνεται η έννοια Εικονικού Αγωγού να περιλάβει τις ακόλουθες περιπτώσεις τροφοδότησης Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής:

α)  με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο άλλου Δικτύου Διανομής, του ίδιου ή άλλου Διαχειριστή Διανομής,

β) με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο Συστήματος Μεταφοράς,

γ) με LNG μέσω φορτηγών από εγκατάσταση Truck Loading,

δ) με LNG μέσω πλοίων από εγκατάσταση Small-Scale LNG.

Επιπλέον, προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018) προκειμένου να συμπληρωθεί και εκεί το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου σχεδίου Απόφασης ΡΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr έως και την Τρίτη. 3 Αυγούστου 2021.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Σχέδιο Απόφασης ΡΑΕ για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
  2. Πρόταση τροποποίησης διατάξεων Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής


Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[17/09/2021 - 2:03]
Άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ισπανική εφημερίδα «El País» με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής των κρατών-μελών του νότου της...
[17/09/2021 - 1:56]
Δύο ακόμη Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δημοπρατήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Ρόδο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό...
[17/09/2021 - 1:32]
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα Την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για...
[17/09/2021 - 1:22]
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας επισκέφθηκε το περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στην 85η ΔΕΘ. Τον Υπουργό υποδέχθηκαν...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ