Τρεις νέες αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη ΡΑΕ - Energy Register - Energy Register

Τρεις νέες αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη ΡΑΕ

[15/04/2021 - 8:27 πμ]

Τρεις νέες αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου βρίσκονται στη ΡΑΕ.

Πρόκειται για τις εξής εταιρείες:  

α.  Για την εταιρεία με την επωνυμία «ENERCOM S.R.L.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Via S. Chiara 9, Crema (CR), Τ.Κ. 26013, Ιταλία, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-289127/01.10.2020 (Γ-08511) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

β. Την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «Εν.Κοιν. ΕΛ.ΕΝ. ΛΑΡ», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Σκοπάδων 23, Λάρισα, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-289838/14.10.2020 (Γ-08516) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

γ. Την εταιρεία με την επωνυμία «TIBIEL EOOD», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 1 st. Ivan Rilski Sq, Pernik 2300, Βουλγαρία υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-297370/25.02.2021 (Γ-08594) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Energy Register
News Room
Όσα θέλετε να μάθετε για την ενέργεια
Energy Register Info and description.
[07/05/2021 - 5:48]
Μειωμένες κατά 8,5% ήταν το 2020 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την καύση ορυκτών καυσίμων στην Κύπρο σε...
[07/05/2021 - 5:44]
Η ΕΟΚΕ θα βραβεύσει έως και πέντε έργα για την προστασία του κλίματος που αναδεικνύουν την πολύτιμη συμβολή της κοινωνίας...
[07/05/2021 - 5:41]
Το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ), το οποίο συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, υπό την προεδρία του Γενικού...
[07/05/2021 - 3:36]
Κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή αύξησε την τιμή στόχο για την Τέρνα Ενεργειακή η Euroxx Research. Συγκεκριμένα η τιμή στόχος...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ